Citi pakalpojumi
Izvēlies sev interesējošo pakalpojumu un sazinies ar mums

 • Daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašnieku sapulces organizēšana un informatīvo sapulču vadīšana,
 • Sapulču protokolu un pilnvarojuma līgumu sagatavošana,
 • Ēkas energoaudita veikšana,
 • Ēkas tehniskā apsekošana,
 • Būvizmaksu tāmes sagatavošana,
 • Ēkas renovācijas projekta/apliecinājuma kartes sagatavošana,
 • Nepieciešamo dokumentu saskaņošana ar banku,
 • Projekta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un saskaņošana LIAA (Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra),
 • Būvniecības firmu atlase,
 • Autoruzraudzība un būvuzraudzība,
 • Būvniecības procesa kontrole,
 • Profesionāla projektu uzraudzība,
 • Ģenerālās kopšanas darbi,
 • Telpu vienreizēja uzkopšana pēc klienta vēlmēm,
 • Apsardzes pakalpojumi
 • Bruģa mazgāšana
 • Logu mazgāšana dzīvojamām mājām un komercēkām 
 • u.c. pakalpojumi

SELECTUM HOME

Dzīvojamās mājas sadale dzīvokļu īpašumos

Dzīvojamās mājas sadale dzīvokļu īpašumosDzīvojamās mājas sadale dzīvokļu īpašumosDzīvojamās mājas sadale dzīvokļu īpašumosDzīvojamās mājas sadale dzīvokļu īpašumos


Kopīpašuma statuss nereti rada problēmas īpašniekiem un ir apgrūtinājums, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanā. Lai sadalītu vairākdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašumos, ir nepieciešama visu kopīpašnieku ieinteresētība.

Kad apzināta situācija ar ieinteresētību, jānoskaidro vai Zemesgrāmatā ir nostiprināts akts par būves nodošanu ekspluatācijā. Tas apskatāms Nodalījumā, kur uzrādīts uz kāda pamata nodalījums ir izveidots (lēmums, akts utml.)

Ja akts nav reģistrēts Zemesgrāmatā, tad īpašniekam jāiesniedz iesniegums Zemesgrāmatā ar lūgumu ierakstīt Zemesgrāmatā Aktu par nodošanu ekspluatācijā. Izpildes laiks 10 dienas.
Pēc ieraksta veikšanas, dzīvokļu īpašniekiem jāiesniedz iesniegums Valsts Zemes dienestam, kurā tiek lūgts veikt dzīvojamās mājas sadali dzīvokļu īpašumos, lūdz sagatavot atzinumu par mājas sadali, un ierakstīt dzīvokļu īpašumus Zemesgrāmatā. Šo iesniegumu jāparaksta 100% visiem īpašniekiem, lai saņemtu atzinumu.


Valsts Zemes dienests izskata iesniegumu un sniedz atzinumu 1 mēneša laikā.

Atzinuma izsniegšanas izmaksas sastāda 40.30 EUR, savukārt, katra īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā izmaksā 30EUR.
Veicot soli pa solim, Jūsu dzīvojamā māja tiek sadalīta dzīvokļu īpašumos, un Jūs esat atbrīvots no apgrūtinājumiem.