Pamatpakalpojumi
Ikdienā klientus visbiežāk interesējošie pakalpojumi

Telpu un teritorijas sanitārās uzkopšanas darbi

 • Koplietošanas telpu uzkopšana 
 • Teritorijas sanitārā kopšana
 • Sniega tīrīšana 
 • Zāles pļaušana 
 • Deratizācija / dezinsekcija 
 • Apstādījumu kopšana

Inženiertīklu uzturēšanas darbi

 • Elektrotīklu, telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana 
 • Ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana 
 • Apkures sistēmas, t.sk. gāzes saimniecības uzturēšana 
 • Liftu tehniskā apkope 
 • Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmu uzturēšana 
 • Avārijas darbu brigāde 24h diennaktī, avārijas dienesta ierašanās ne vēlāk kā 1 stundas laikā

Pārvaldes un administratīvie darbi

 • Komunālo pakalpojumu piegāde 
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, darbs ar debitoriem 
 • Uzkrājumu fonda glabāšana 
 • Juridiskais atbalsts 
 • Darbu plānošana, vadīšana saskaņā ar kopsapulču lēmumiem 
 • Dzīvokļu īpašnieku Biedrību apkalpošana, piedāvājot dažādus sadarbības modeļus. Sadarbības modeļi apskatāmi Šeit.