SIA “Selectum home” īpašumu apsaimniekotāja misija – uzturēts īpašums  un apmierināts klients

Namu apsaimniekotājs

Namu apsaimniekotājs Rīgā un Jūrmalā. SIA “Selectum home” ir uzņēmums, kas reģistrēts Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā (Nr.751), veic pilna servisa īpašumu apsaimniekošanas, t.sk. komercobjektu, pārvaldīšanas pakalpojumus, balstoties uz klienta vēlmēm un likumdošanas prasībām. 

Uzņēmumā tiek nodarbināti tikai profesionāli darbinieki, kuri ir ieguvuši izglītību Nekustamo īpašumu pārvaldībā. SIA  “Selectum home” ne tikai spēj piedāvāt konkurētspējīgus apsaimniekošanas pakalpojumus, bet var arī palīdzēt samazināt pārējās ar uzturēšanu saistītās izmaksas.

Apsaimniekošanas piedāvājumi katram klientam individuāli

Namu pārvalde Rīgā un Jūrmalā. Individuāla pieeja katram namīpašumam un pakalpojumu pielāgošana klientu vēlmēm. 

Mūsu klientiem ir iespēja regulāri sekot līdzi namīpašuma finanšu situācijai, saņemt regulārās atskaites par veiktajām darbībām, kopā ar pārvaldnieku plānot namīpašuma atjaunošanas darbus, sekot līdzi to realizācijai. Nodrošināts pilnīgs līdzekļu izlietojuma caurspīdīgums.

Klientu ieguvumi no apsaimniekotāja

  • Individuāla pieeja katram klientam, neatkarīgi no objekta budžeta,
  • Sniegto pakalpojumu “caurspīdīgums”, regulāras finanšu atskaites, kā arī atskaites par veiktajam pārvaldīšanas darbībām
  • Ikgadējā plānveida remonta darbu plāna izstrāde tieši Jūsu namīpašumam
  • Plānveida darbu izpilde TIKAI pēc saskaņošanas ar klientu
  • Draudzīgas izmaksas

Vērtības

  • Uzturēts īpašums
  • Profesionāla apkalpošana
  • Individuāla pieeja ikvienam īpašumam
  • Savlaicīgi norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem
  • E-pakalpojumu pieejamība jebkurā laikā

Pārvaldīšanas piedāvājuma sagatavošana

Pārvaldīšanas piedāvājuma saņemšanaPārvaldīšanas piedāvājumsPārvaldīšanas piedāvājumsPārvaldīšanas piedāvājums
Pārvaldīšanas piedāvājumsPārvaldīšanas piedāvājums

Pārvaldīšanas piedāvājums parasti sastāv no 3 lielākajiem blokiem - uzkopšana, tīklu uzturēšana un administrācija.

Saņemot pārvaldīšanas piedāvājumu, tiek iekļautas visas iespējamās apsaimniekošanas pozīcijas. Analizējot piedāvājumu ar Biedrību, Kopību vai individuāli, tiek izvēlēts mājai un īpašniekiem piemērotākais apsaimniekošanas modelis. Pozīcijas tiek noteiktas katram apsaimniekojamajam objektam individuāli, tādējādi nosakot Jums piemērotāko apsaimniekošanas maksu.

             
Būtiski ir ne tikai saņemt pilnvērtīgus apsaimniekošanas pakalpojumus, bet arī uzturēt īpašumu kārtībā. Pirmais, ko Jūsu ciemiņi ieraudzīs, būs Jūsu īpašumam piegulošā teritorija un tās vizuālais stāvoklis. 

1.bloks "Uzkopšana" ietver sevī īpašuma koptēla uzturēšanu. Tas nozīmē, ka iekļauta ir gan īpašuma iekštelpu uzkopšana, gan ārtelpu un teritorijas uzturēšana. Šīs pozīcijas izmaksas sastāda 40% no kopējām īpašuma apsaimniekošanas izmaksām.
2. Inženiertīklu un komunikāciju nodrošināšanas svarīgākā pozīcija. Šo pakalpojumu nodrošināšana, tāpat kā uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana, sastāda 40% no kopējām īpašuma apsaimniekošanas izmaksām.  Tāpat individuāli tiek pielāgoti papildus pakalpojumi - vārtu tehniskā apkalpošana, liftu apkalpe, avārijas dienesta nodrošināšana 24/7, kā arī, citi individuāli pielāgotie pakalpojumi.

                 
3.bloks, savukārt, kas ietver sevī administrācijas izmaksas, sastāda tikai 20% no kopējām apsaimniekošanas izmaksām. Administrācija sevī ietver grāmatvedības pakalpojumus, juridisko atbalstu, klientu apkalpošanas centru, apsardzes pakalpojumus.


Kā nomainīt esošo īpašuma apsaimniekotāju? Pavisam vienkārši!

Neapmierina esošā namu pārvalde? Ir tikai daži soļi, kas ejami līdz jaunajam īpašuma apsaimniekotājam.

Sākotnējais uzdevums ir Kopīgs dzīvokļu īpašnieku lēmums (Kopības lēmums)  par apsaimniekotāja maiņu, kurā nepieciešams iegūt 50%+1 dzīvokļa balsi PAR.

Kad lēmums pieņemts, ar to iepazīstās dzīvokļu īpašnieki un tas tiek nosūtīts esošajam īpašuma apsaimniekotājam.

Savukārt, pēc esošā apsaimniekotāja informēšanas par apsaimniekotāja maiņu, tiek noslēgts līgums ar jauno, izvēlēto īpašuma apsaimniekotāja uzņēmumu, kurš pēc līguma parakstīšanas ar dzīvokļu īpašnieku kopību noslēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem.

Visbeidzot, pārvaldīšanas uzsākšana un dzīvokļu īpašnieku iepazīstināšana ar jauno apsaimniekotāju dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Veiksmīgu sadarbību vēlot, 

SIA "Selectum home"


Kā nomainīt apsaimniekotāju

Apsaimniekotājs Rīgā


2022.gada izskaņa

2022.gads ir bijis veiksmīgs, panākumiem bagāts gads. 

Šī gada laikā SIA "Selectum home" ir apsaimniekotājs 102 daudzdzīvokļu namiem, kas ir par 79% vairāk kā 2021.gadā, un kopējā apsaimniekotā platība sastāda 346 557 kvadrātmetrus, kas pieaugusi par 57%, salīdzinot ar 2021.gadu. Kopumā ir apkalpoti 5536 klienti. Līdz ar uzņēmuma attīstību, pieaug arī darbavietu skaits uzņēmumā. Kopumā uzņēmumā tiek nodarbināti 114 darbinieki.

Veiksmīgu arī 2023. gadu visiem novēl,

SIA "Selectum home"