BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1. Kur nodot individuālos skaitītāju rādījumus?

 • iesniegt skaitītāju rādījumus klientu portālā no 25. līdz 30.datumam;
 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] no 25. līdz 30.datumam;
 • norādot skaitītāju rādījumus komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu rēķinu apakšējā sadaļā un ievietojot to SIA „Selectum home” pastkastītē ēkas pirmajā stāvā no 25. līdz 30.datumam .

Aicinām ikvienu ievērot šo kārtību un individuālos skaitītāju rādījumus nodot regulāri, katru mēnesi noteiktajos datumos!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu: [email protected]

2.Kur pieteikt problēmu, ziņot par bojājumiem un nodot Pārvaldniekam citu informāciju?

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz [email protected] , norādot adresi un pieteikuma aprakstu. Ziņas tiek apstrādātas vienas līdz divu darba dienu laikā.

Steidzamu pieteikumu apstrādei, lūdzam zvanīt uz Klientu centra tālruni darbadienās no 9:00 līdz 17:00, pa tālruni: +371 27703337

3.Kā rīkoties, ja Jūsu īpašumā iegādātā autostāvvietā novietots svešs auto?

Vēlamies atgādināt, ka auto jānovieto tikai Jūsu īpašumā iegādātā stāvvietā, aiz vējstikla obligāti novietojot Jums izsniegto caurlaidi.

Ja Jūsu stāvvietā tiek novietota automašīna, kurai :

 • aiz vējstikla ir novietota caurlaide, tad lūdzam par to informēt Pārvaldnieku, zvanot darba dienās no 9:00 līdz 17:00 pa tālruni +371 27703337, vai rakstot uz e-pastu  [email protected] , norādot Jūsu stāvvietas numuru, un Jūsu stāvvietā novietotā auto caurlaides numuru; 
 • aiz vējstikla nav novietota caurlaide, tad lūdzam par to informēt Pašvaldības Policiju, zvanot pa tālruni 110 vai, piesakot pārkāpumu anonīmi, zvanot uz 67037555

4.Kas ir koplietošanas ūdens zudumi?

Koplietošanas ūdens zudumi ir starpība starp mājas komercuzskaites skaitītāja rādījumu un iedzīvotāju individuālo skaitītāju rādījumu patēriņa kopsummu.

Koplietošanas ūdens zudumi veidojās visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Parasti šie zudumi, no kopējā patēriņa, svārstās normas robežās no 10% līdz 15% jaunajos projektos un līdz 30% vecākās daudzdzīvokļu mājās. Ūdens zudumu svārstības atkarīgas no vairākiem faktoriem:

 1. Komercuzskaites skaitītāja uzskaites precizitāte, piesārņojums skaitītājā;
 2. Termiņi, kad tiek nolasīti individuālie skaitītāju rādījumi un komercuzskaites skaitītājs;
 3. Iedzīvotāju nodoto skaitītāju rādījumu precizitāte un godīgums.

1.Lai aprēķinātu koplietošanas ūdens zudumus, tiek nolasīts komercuzskaites skaitītāja rādījums (kopējais ūdens ievads), pēc kura piegādātājs izraksta rēķinu īpašuma apsaimniekotājam.

2.Tiek apkopoti individuālo skaitītāju rādījumi dzīvokļos, kuru kopējā summa veido uzskaitīto patēriņu. Jo vairāk iedzīvotāji godprātīgi nodod individuālos rādījumus, jo mazāka koplietošanas ūdens zudumu starpība.

3.No kopējā komercuzskaites skaitītāja tiek atņemta individuālo skaitītāju rādījumu kopsumma, kas veido ūdens patēriņa starpību. Šo starpību ietekmē arī termiņi, kad tiek nodoti rādījumi. Tādēļ ir svarīgi, lai individuālo skaitītāju rādījumi tiktu iesniegti apsaimniekotāja noteiktajos termiņos, tādējādi, samazinot starpības summu.

4.Iegūtā ūdens starpība tiek sadalīta uz mājas iedzīvotājiem, Pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā. Ūdens zudumu sadales metodes iespējamas dažādas- zudumi var tikt dalīti uz dzīvokļu iekštelpu platību, sadale uz īpašumā deklarēto personu skaitu, sadale dzīvokļiem, kas ilgstoši nenodod individuālo skaitītāju rādījumus.

Koplietošanas ūdens zudumi.Koplietošanas ūdens zudumi.

Koplietošanas elektrība

5. Kas ietilpst koplietošanas elektrības izmaksās? 

Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir par koplietošanas elektrības izmaksām - no kā tās sastāv.

Koplietošanas elektrības izmaksas sastāda vairākas komponentes, bez kurām dzīvojamā māja nevar funkcionēt.

Galvenās komponentes ir:

 • koplietošanas telpu apgaismojums,
 • iebraucamie vārti (ja tādi ir),
 • ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņi,
 • siltummezgls,
 • lifts (ja tāds ir),
 • ugunsdrošības sistēma,
 • ventilācijas vai rekuperācijas sistēmas (ja tādas ir),
 • elektroenerģijas jauda,
 • apsildes grupas (ja tādas ir).