Sadarbības modeļi
Izvēlaties sev pievilcīgāko pārvaldīšanas modeli.

Standarta pārvaldīšanas modelis

 • Kopīpašnieki slēdz līgumu ar Pārvaldnieku (SIA “Selectum Home”) 
 • Rēķini tiek piestādīti Pārvaldnieka vārdā
 • Pārvaldnieks slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un iekasē maksājumus no īpašniekiem, t.sk. uzkrājumu fonda iemaksas Uzkrājumu fondu 
 • Pārvaldnieks var glabāt pie sevis, bet pēc īpašnieku lēmuma pārvaldnieks var regulāri pārskaitīt uzkrājumu fondu īpašnieku izvēlētai personai, piem., Biedrībai

"Biedrības" pārvaldīšanas modelis Nr.1

 • Tiek dibināta dzīvokļu īpašnieku Biedrība
 • Visa naudas plūsma notiek caur Biedrību 
 • Biedrība slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. ar Pārvaldnieku (SIA “Selectum Home”), par pārvaldīšanas pakalpojumiem, un iekasē maksājumus no īpašniekiem, t.sk. uzkrājumu fonda iemaksas
 • Rēķini tiek piestādīti no Biedrības vārda 
 • Visi naudas līdzekļi glabājas Biedrības kontā

"Biedrības" pārvaldīšanas modelis Nr.2

 • Tiek dibināta dzīvokļu īpašnieku Biedrība. 
 • Biedrība slēdz līgumu ar Pārvaldnieku (SIA “Selectum Home”)
 • Pārvaldnieks slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un iekasē maksājumus no īpašniekiem, t.sk. uzkrājumu fonda iemaksas 
 • Rēķini tiek piestādīti Pārvaldnieka vārdā 
 • Uzkrājumu fondu Pārvaldnieks var glabāt pie sevis, bet pēc īpašnieku lēmuma pārvaldnieks var regulāri pārskaitīt uzkrājumu fondu īpašnieku izvēlētai personai, piem. Biedrībai