Jūsu īpašuma Pārvaldnieki

Pārvaldnieks Deniss 

Namu pārvaldes nozarē kopš ... gada. 

Galvenie pienākumi, pārvaldot Jūsu īpašumu, ir likumisko normu ievērošana, veicamo darbu koordinēšana. Par veiksmīgas sadarbības izveidošanas pamatnosacījumu uzskata savstarpējo komunikāciju ar iedzīvotājiem, un vēlmju izprašanu. Uzskata, ka ar labu humora izjūtu var pārvarēt jebkuras grūtības. 

Foto


Foto


Pārvaldnieks Valters 

Īpašumu apsaimniekošanas nozarē kopš 2008.gada. 

Tehniskās zināšanas ir stiprā puse, kas ļauj operatīvi reaģēt uz problēmu atrisināšanu. Atbildīgs par uzņēmuma tehnisko pusi. Punktualitāte un precizitāte palīdz darbus organizēt laikā, noteiktajā termiņā.